تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - فصل دوم: مفاهیم و تکنیک های اساسی
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
فصل دوم: مفاهیم و تکنیک های اساسی

·        تعدادی مفاهیم اقتصادی اولیه:

1.    کالاها و خدمات و انواع آن ها:

محصولات تولید شده در اقتصاد یا به صورت ملموس و فیزیکی هستند که کالا نامیده می شوند و یا به شکل غیر ملموس می باشند که به آن ها خدمات گفته می شود.

o       کالاها معمولاٌ از نظر چگونگی استفاده به سه دسته تقسیم می شود:

1)    مصرفی: کالایی که نهایتاً به وسیلۀ خانوارها استفاده می شوند، مصرفی هستند. گاهی کالاهایی مصرفی را در دو گروه بی دوام (یا کم دوام) و مصرفی بادوام قرار می دهند.

2)    سرمایه ای: برای ایجاد کالاهای دیگر به کار می روند.

3)    واسطه ای: واسطه و وسیله ای برای ایجاد کالای نهایی محسوب می گردد.

o       یک تقسیم بندی دیگر از کالاها آن ها را به صورت ضروری و تجملی مطرح می سازد:

1)    کالاهای ضروری: آن هایی هستند که نیازهای واقعی و اساسی را برطرف سازد.

2)    کالاهای تجملی: آن هایی است که نیازهای غیراساسی را مرتفع می سازد.

o       تقسیم بندی دیگر:

1)    کالای عادی: کالایی است که به همراه افزایش درآمد مصرف کننده، مقدار بیشتری از آن تقاضا میکند.

2)    کالای پَست: آن کالایی است که مصرف کننده در سطوح بالاتر درآمدی، مقادیر کم تری از آن را درخواست مینمایند.

1.    عوامل و منابع تولید:

مجموعه عناصری که باعث ایجاد کالاها و خدمات می شوند، به عوامل تولید معروف هستند. این ها شامل منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و مدیریت است. منابع طبیعی شامل تمامی ثروت های خدادادی مثل زمین، معادن، جنگلها، آب ها، و... است. سرمایه، نوعی ثروت ساخته شدۀ دست بشر است مثل مجموعۀ ماشین آلات، کارخانجات، ساختمان ها، ابزار و تجهیزات و گاهی دارایی های دیگر را نیز سرمایه می گویند مثل پول، اوراق بهادار، طلا، که آنها را سرمایۀ واسطه ای می گویند. نیروی کار و مدیریت عوامل انسانی تولید را تشکیل می دهد.

تکنولوژی گاهی به صورت مهارت و تخصص در وجود نیروی کار نشان می دهد و زمانی بصورت ابزارهای پیشرفته در شکل سرمایه و تجهیزات منعکس می شود. تکنولوژی می تواند هزینۀ تولید را کاهش داده و کارایی سیستم را افزایش دهد.

2.    بازارها:

بازار به طور کلی هر نوع ترتیباتی است که توسط آن خریداران و فروشندگان اموال و دارایی های خود را مورد مبادله قرار می دهند. بازار گاهی به توجه به نوع کالا یا خدمت مورد مبادله تقسیم می شود و زمانی بر اساس ساخت رقابتی و یا غیررقابتی تفکیک می گردد. از جهت اول، گاهی ترتیبات مورد نظر، بازار کالا نامیده می شود، زیرا در آن کالاها مبادله می شوند.

بازار خدمات زمانی است که نیروی کار در قالب حرف و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

بازارها از نظر ساخت رقابتی و غیر رقابتی تقسیم می شود. بازارهایی که بنگاه های زیادی را دَربَر دارند زمینۀ رقابت خواهند داشت، ولی بازارهای که تعداد بنگاه های کم تری دارند به سوی نوعی انحصار پیش می روند.

رقابت کامل به بازاری اطلاق می شود که تعداد بنگاه های فروشنده یک نوع کالا آن قدر زیاد هست که هیچ کدام به تنهایی قادر به تغییر قیمت نیستند و امکان تبانی بین آن ها وجود ندارد. اطلاعات کامل در اختیار خریدار و فروشنده قرار دارد و بنگاه ها برای ورود و خروج از فعالیت مورد نظر آزادی کافی دارند.

در مقابل بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل وجود دارد که در قالب آن تنها یک بنگاه بر بازار حاکم است در نتیجه میتواند هر نوع قیمتی را برای کالای مورد نظر آزادی کافی دارند.

در بازار انحصار چند جانبه، تعداد معدودی بنگاه بر فروش کالای خاصی حاکم هستند. در قالب این بازارها امکان تبانی در تعیین قیمت و مقدار وجود دارد. کارتل ها و تراست ها از نظر ساخت در قالب بازار انحصار چند جانبه قرار می گیرد.

کارتل ائتلاف چندین تولید کننده برای تعیین قیمت و مقدار کالای تولید شده می باشد که مدیریت بنگاه ها از هم هستند و به منظور مقابله با رقابت شکل گرفته و به صورت انحصار چندگانه عمل می کند مثل اُپک، اما تراست  نوع دیگری از بنگاه انحصاری است که مدیریت واحدی دارند.

بازار رقابت انحصاری، هم زمینه های انحصاری در آن مطرح است و هم جنبۀ رقابتی دارد. جنبۀ رقابتی از این نظر است که تعداد بنگاه ها در آن زیاد است. البته تعداد آن ها به حد رقابت کامل نخواهد رسید و در نتیجه امکان تبانی بین همۀ بنگاه ها بسیار دشوار است و از آن جمعیت امکان تغییر در قیمت و مقدار فروش آسان نیست، از سوی دیگر بنگاه های مذکور در عین حال می توانند قدری روی قیمت کالاها مؤثر باشند و لذا قیمت یکنواختی بر بازار حاکم نخواهد بود.

3.    قیمت ها:

·        قیمت: مقدار واحد پولی است که در برابر هر واحد کالا یا خدمت و یا شیء دیگر (جهت مبادله) قرار می گیرد.

·        نرخ ارز: وقتی پول کشورهای مختلف مورد مبادله قرار می گیرد قیمتی در بازار حاکم است که به آن نرخ ارز می گویند.

پول داخلی و یا سرمایۀ پولی نیز دارای نوعی قیمت است که عملاً نرخ بهره خواهد بود.

در اقتصاد خُرد، قیمت ها نسبی مطرح می شود. قیمت های نسبی درواقع نسبت قیمت یک کالا به کالای دیگررا منعکس می کند. در سطح کلان، قیمت ها به صورت شاخص و سطح عمومی اعلام می گردد.

توجه داشته باشید که قیمت در بازار تعیین می شود اما ارزش ترجیح ذهنی هر فرد نسبت به یک شیء است.

4.    سیاست های اقتصادی:

دولت ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خط مشی ها و تدابیری به کار می برند که به سیاست اقتصادی معروف است. سه نمونۀ معروف سیاست های اقتصادی را بر سیاست مالی، پولی و درآمدی می نامند.

·        سیاست مالی: تدابیری است که طی آن درآمدها و هزینه های بخش دولتی دستخوش تغییر خواهد شد. زمانی که دولت مالیات ها را افزایش یا کاهش می دهد در واقع به اعمال سیاست مالی مبادرت کرده است.

·        سیاست پولی: خط مشی هایی است که منجربه افزایش و یا کاهش حجم پول در گردش می گردد.

·        سیاست درآمدی: به انجام تغییراتی غیر رسمی و یا رسمی در حقوق ها، دستمزدها و قیمت ها مربوط می گردد.  

6- هزینه فرصت­های از دست رفته :

مقدار درامد و یا منافعی که شخص می تواند از کاربرد زمان و سایر منابع در دسترس، بدست آورد که در حال حاضر به دلیل گزینش وضع موجود از دست می­دهد، "هزینه فرصت از دست رفته" نام دارد.  

در صورتی که ارزش آنچه به دست آمده است از هزینه فرصت از دست رفته بیش­تر باشد، شخص تصمیم درستی اتخاذ کرده است، اما در صورتی که هزینه فرصت از دست رفته بیش منافع حاصل است، رفتار عقلائی تحقق پیدا نکرده است.

7- کارایی:

کارایی به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت­های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی است. 

کارایی به دو گونه است: کارایی فنی، کارایی اقتصادی

تحقق کارایی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت­ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است، اما کارایی اقتصادی علاوه بر دربرداشتن عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می­باشد، به عبارت دیگر کارایی اقتصادی علاوه بر کارایی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز در بر دارد.

8- رشد و توسعه:

منظور از رشد معمولاً افزایش کمی در تولیدات یک سال نسبت به سال قبل می باشد. توسعه علاوه بر گسترش کمی در تولیدات، فرایندی است که طی آن تحولاتی کیفی در تولید و توزیع و رفاه عمومی حاصل آید. مثلاً افزایش سطح بهداشت و اموزش و ریشه کن کردن فقر و ... در جامعه.

9- اقتصاد بسته و اقتصاد باز: 

زمانی که تجزیه و تحلیل اقتصادی در محدوده داخلی هر کشور صورت می گیرد، بحث از اقتصاد بسته است، اما زمانی که بررسی اقتصادی روابط دیگر کشورها را نیز مورد توجه قرار می دهد، بحث از اقتصاد باز و یا اقتصاد بین­الملل خواهد بود.

برخی تکنیک­های اقتصادی :

فرض یعنی پذیرفته شده، فرضیات فهم جهان را ساده­تر می­کند. مثلاً جهان از دو کشور تشکیل شده که فقط دو کالا تولید می­کند.

   

الگو: برای شناخت و درک جهان واقعی ازالگوها استفاده می­کنیم در زیست شناسی از الگوی اسکلت انسان برای شناخت بدن انسان استفاده می شود. اما در اقتصاد از نمودارها و معادلات استفاده می شود.

الگوها بر مبنای فرض­ها طراحی می شوند و در الگوها برای درک انچه بیشتر اهمیت دارد بسیاری از جزئیات در آنها حذف می­شود.

نوع مطلب : مبانی علم اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1396/06/13 03:40 ق.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this piece of
writing as well as from our dialogue made here.
1396/04/17 06:28 ق.ظ
First off I want to say fantastic blog! I had
a quick question that I'd like to ask if
you don't mind. I was interested to find out how you
center yourself and clear your mind prior to writing.
I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas
out. I truly do enjoy writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or
tips? Cheers!
1396/04/7 07:43 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read
this post i thought i could also create comment due to
this good article.
1396/01/22 07:48 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all of us you actually
recognise what you're talking approximately! Bookmarked.
Kindly additionally consult with my site =). We will have
a link change arrangement among us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :